Select Page

23 JUNE 2017

GDANSK

II Conference

PFSZN – CEPI

“THE MANAGEMENT OF CONSUMPTION OF THERMAL ENERGY IN MULTI – UNIT BUILDINGS.
BEST PRACTICES IN POLAND AND EUROPE”

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

About the Conference

We invite you to participate in the Second Conference of the Polish Federation of Real Estate Professions and the European Association of Real Estate Professions CEPI, which will be held on 23 June 2017, At the Qubus in Gdansk.

The aim of the II Conference PFSZN – CEPI among other things, to familiarize participants with the methods of accounting for the cost of purchase of heat, thermal energy management in multi premises buildings ,the example of Finland, with intelligent solutions supporting energy efficiency in buildings, with the possibilities of funding energy efficiency measures multipremises buildings. The European Association of Real Estate Professions CEPI guarantee the participation of the best teachers, professionals and practitioners in the field of the subject of the conference from the European Union. The ambition of us as organizers is to develop joint proposals on discussed during the training topics.

We invite to participate::

 • managers and administrators of real estate,
 • property owners,
 • representatives of the housing cooperatives,
 • pExecutives of residential communities,
 • representatives of management companies,
 • representatives of cities and municipalities responsible for housing stock,
 • developers.

Conference objectives:

Organised by PFSZN and CEPI conference aims to bring together representatives of the real estate market of the country and from abroad. The conference is also a great opportunity to exchange experiences and provides a forum for discussion of current problems property managers, brokers and appraisers, professional integration, broadening the knowledge of the above. range.

The conference is a conference and trade fair. This way you will have the opportunity to benefit from part of the exhibition, see the current offers and solutions designed for property managers,
condominiums, and take advantage of discounts and special offers prepared by our exhibitors.

Speakers

Jari Porthen

Jari Porthen

Licensed Real Estate Agent (LKV). He graduated with advanced training for property managers and qualified managers (AIT) in Helsinki. Since 2004 has been associated with The Finnish Real Estate Management Federation.

Pawel Kepski

Pawel Kepski

Kierownik ds. Sprzedaży Sieci Gazowych, GASPOL S.A. – specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rozwiązań energetycznych opartych o instalacje zbiornikowe na gaz płynny (LPG). Aktualnie jest odpowiedzialny za rozwój sieci gazowych zasilanych gazem płynnym na obszarach niezgazyfikowanych lub na osiedlach bez dostępu ciepła systemowego. Z GASPOL S.A. jest związany od 2005 roku. Pracował m.in. jako doradca klienta indywidualnego, doradca klienta biznesowego; przez kilka lat Kierownik Sprzedaży w segmencie instalacji zbiornikowych dla klientów indywidualnych. Uczestniczył we wdrożeniu nowych produktów do oferty GASPOL ENERGY, takich jak gruntowe pompy ciepła czy instalacje kompleksowe.

Tomasz Sliwiński

Tomasz Sliwiński

Audytor energetyczny wpisany do zrzeszenia Audytorów Energetycznych na listę audytorów energetycznych nr 386, certyfikator energetyczny wpisany na listę Ministerstwa Infrastruktury nr 9496. Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego we Wrocławiu na specjalności technologicznej – ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja. Autor i współautor kilkudziesięciu audytów energetycznych przemysłowych, autor i współautor kilkuset audytów energetycznych budynków (szpitale, szkoły, budynki wielorodzinne).

Luc Machon

Luc Machon

Prezydent CEPI.

Jaroslaw Zielinski

Jaroslaw Zielinski

Członek Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Zawodów Nieruchomościowych CEPI, Przewodniczący Komitetu CEAB. Właściciel firmy PROMAN S.C.

Bobkowski Sebastian

Dyrektor Handlowy w firmie ista Polska Sp. z o.o. .
Handlowiec z wieloletnim doświadczeniem działający w obszarze Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni Mieszkaniowych w woj. pomorskim. Specjalizujący się w sprzedaży urządzeń i usług z portfolio firmy oraz w negocjacjach wieloletnich umów współpracy z klientami. Ciągle szukający innowacyjnych rozwiązań.

Karol Banach

Konsultant ds. Usług Opiekun Kluczowego Klienta
Wieloletni pracownik firmy ista Polska Sp. z o.o., Specjalista w dziedzinie rozliczania indywidualnych kosztów ciepła i wody. Wspiera dział sprzedaży w zakresie usług realizowanych przez ista Polska Sp. z o.o.

Przemyslaw Olederek

Dyrektor Handlowy w firmie ista Polska Sp. z o.o. .
Handlowiec z wieloletnim doświadczeniem działający w obszarze Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni Mieszkaniowych w woj. wielkopolskim. Posiada wieloletnie doświadczenie przy wdrożeniu produktów opomiarowania zasobów mieszkaniowych oraz prowadzi doradztwo dla zarządców nieruchomości, spółdzielni w zastosowaniu urządzeń i usług firmy oraz w negocjacjach wieloletnich umów współpracy z klientami.

Krzystof Kogut

Krzystof Kogut

Editor In Chief at Real Estate Manager at Forum Media Polska Sp. z o.o. Creating the main journal of the FM sector, Krzysztof Kogut pursues the goal of integrating the market around commercial property management in various types of organisations, on different decision-making levels and in different stages of a property life cycle. His main goal is to create the common platform for all professionals operating in the broadly understood sector of facility, property and asset management, enabling them to position themselves in a highly dispersed industry.

Pawel Janczak

Pawel Janczak

Licensed Insurance Broker. An expert in the area of proper protection insurance risks, and effective sales. A well-known figure in the insurance environment, mainly as the initiator of innovative service broker.

Malwina Baranczuk

Malwina Baranczuk

Koordynator projektów unijnych. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy unijnych i krajowych na potrzeby termomodernizacji.

Program

}

09:00-10:00

Registration of participants

}

10:00-10:10

Opening of the Conference

}

10:10-11:00

Thermal energy management in residential buildings the example of Finland

Jari Porthen – Finland

}

11:00-11:20

Facility Management jako nowoczesne narzędzie wsparcia organizacji

Krzysztof Kogut – “Facility Manager”

}

11:20-11:40

Indywidualne systemy grzewcze oparte na sieciach gazowych

Paweł Kępski – GASPOL Energy
}

11:40-12:00

Coffee Break

}

12:00-12:45

IT support for property managers in Europe

Luc Machon – Prezydent CEPI, Belgium

}

12:45-13:20

Sposoby finansowania inwestycji w zakresie optymalizacji zużycia mediów

Przemysław Olęderek, Sebastian Bobkowski – ista Polska Sp. z o.o.
}

13:20-14:15

w

Thresholds and barriers to energy accounting of heat

Panel discussion

}

14:15-15:15

Lunch

}

15:15-15:45

Korzyści płynące dla Zarządców Nieruchomości z dedykowanych rozwiązań ubezpieczeniowych dla Wspólnot Mieszkaniowych

Paweł Janczak – PKB Polska Kancelaria Brokerska
}

15:45-16:15

Intelligent solutions supporting energy efficiency in residential buildings

Jarosław Zieliński – członek Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, wiceprezydent CEPI
}

16:15-16:30

Coffee Break

}

16:30-17:15

Zmiany prawne w perspektywie nowelizacji Ustawy Prawo Energetyczne art. 45a – rozliczanie ciepła i wody w świetle rozwiązań

Karol Banach – ista Polska Sp. z o.o.
}

17:15-17:45

Possible financing measures to increase energy efficiency in residential buildings

Tomasz Sliwiński i Malwina Baranczuk –
Efektywniej.pl
}

17:45-18:00

Conclusions and recommendations of the conference

Jacek Szopiński

}

18:00

Prize drawing - distribution of certificates of participation - the end of the meeting

Location

II Conference of the Polish Federation of Real Estate Professions and the European Association of Real Estate Professions CEPI , will be held on 23 June 2017. Qubus Hotel ul. Chmielna 47-52 in Gdansk.
From the airport to the hotel Qubus best reached by taxi.
Qubus Hotel has parking. The fee for parking is 5 PLN / h, the front of the hotel are also parking spaces along the street.
From the train station by tram number 3, 8 at the “Chmielna.” At the entrance of the main train station is a clock taxi.

II Konferencja PFSZN-CEPI

Accommodation

Hotel Qubus ****

ul. Chmielna 42-57, Gdansk

 • 1-bed room – 405 zl gross /per night
 • 2-bedded room – 405 zl gross /per night

Hotel Radisson Blu *****

ul. Dlugi Targ 19/ Powroznicza, Gdansk

 • 1-bed room – 580 zl gross /per night
 • 2-bedded room – 485 zl gross /per night

Hotel Numer One ***

ul. Jaglana 4, Gdansk

 • 1-bed room – 330 zl gross /per night
 • 2-bedded room – 360 zl gross/per night

Patrons and Sponsors

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

SPONSORS

Koszt konferencji

Koszt udziału w II Konferencji PFSZN oraz CEPI-CEI wynosi 300 PLN/os. – 70 €/os.

W ramach opłaty gwarantujemy Państwu:

Z

Sign Up

DANE OSOBOWE; PERSONAL DATA

Imię i Nazwisko (wymagane / required)
Name
E-mail (wymagane / required)
Email
Telefon kontaktowy
Phone
Adres (ulica, nr domu/nr lokalu)
Your address
Miasto
City
Kod pocztowy
Postal Code

DANE O LICENCJACH DATA ON LICENSES
Wpisz jeśli posiadasz licencję zawodową: zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami lub uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.
Enter if you have a professional license: property manager, real estate agent or property valuer rights

Nr licencji Zarządcy
property manager
Nr licencji Pośrednika
real estate agent
Nr licencji Rzeczoznawcy
property valuer rights

DANE DO FAKTURY INVOICE DETAILS

Nazwa firmy
Company Name
Adres do faktury (ulica, nr domu/nr lokalu, kod pocztowy)
Company address
NIP
VAT Registration Number
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (PFSZN), ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa w celach marketingowych, w szczególności poprzez kierowanie pod podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 poz. 243).
Administratorem podanych danych osobowych jest Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (PFSZN), ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji usług szkoleniowych. W razie wyrażenia zgody dane są przetwarzane przez administratora danych także w celu marketingu bezpośredniego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Osobom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Weryfikacja: Zaznacz poniższe pole
Verification: Click the box below