KONFERENCJA PFSZN

Zarządzanie zużyciem energii cieplnej w budynkach wielolokalowych.
najlepsze praktyki w Polsce

Hotel Gromada w Warszawie, 17 listopada 2017

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Hotel Gromada w Warszawie, 17 listopada 2017

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

najlepsi

mówcy na jednej

konferencji

o konferencji

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r., w hotelu GROMADA w Warszawie.

Celem Konferencji PFSZN jest zapoznanie uczestników z metodami rozliczania kosztów zakupu ciepła, z zarządzaniem energią cieplną w budynkach wielolokalowych, z inteligentnymi rozwiązaniami wspierającymi efektywność energetyczną budynków, z możliwościami finansowania działań zwiększających efektywność energetyczną budynków wielolokalowych. Ambicją nas jako organizatorów jest wypracowanie wspólnych wniosków dotyczących poruszanych w trakcie szkolenia tematów.

cel konferencji

Organizowana przez PFSZN Konferencja ma na celu zgromadzenie przedstawicieli rynku nieruchomości z kraju. Konferencja jest również wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń i stanowi forum dyskusji o bieżących problemach zarządców nieruchomości, pośredników i rzeczoznawców majątkowych, integracja zawodowa, poszerzanie wiedzy z ww. zakresu. Konferencja ma charakter konferencyjno-targowy. Dzięki temu uczestnicy mieli możliwość skorzystania z części wystawienniczej, zapoznać się z aktualnymi ofertami i rozwiązaniami, przeznaczonymi dla zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych oraz skorzystania z rabatów, oraz ofert specjalnych przygotowanych przez naszych wystawców.

zapraszamy

  • zarządców i administratorów nieruchomości,
  • właścicieli nieruchomości,
  • przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych,
  • przedstawicieli zarządów wspólnot mieszkaniowych,
  • przedstawicieli firm zarządzających nieruchomościami,
  • przedstawicieli miast i gmin odpowiadających za zasoby mieszkaniowe,
  • deweloperów.

Nie może Ciebie zabraknąć!

Nie zwlekaj – wypełnij formularz zgłoszeniowy.

eksperci i prelegenci

Tomasz Śliwiński

Tomasz Śliwiński

Audytor energetyczny wpisany do zrzeszenia Audytorów Energetycznych na listę audytorów energetycznych nr 386, certyfikator energetyczny wpisany na listę Ministerstwa Infrastruktury nr 9496. Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego we Wrocławiu na specjalności technologicznej – ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja. Autor i współautor kilkudziesięciu audytów energetycznych przemysłowych, autor i współautor kilkuset audytów energetycznych budynków (szpitale, szkoły, budynki wielorodzinne)

Maciej Neumann

Maciej Neumann

Mgr Maciej Neumann, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu oraz ExecutiveMBA.
Związany zawodowo z rynkiem energetycznym od ponad 10 lat. W Polskim Górnictwie
Naftowym i Gazownictwie zaangażowany początkowo w zarządzanie służbami
marketingowymi na szczeblu regionalnym, a następnie odpowiedzialny za organizację i
zarządzanie strukturami obsługi i sprzedaży wszystkich grup Klientów w Wielkopolsce.
Obecnie dyrektor ds. sprzedaży i obsługi PGNiG Obrót Detaliczny w segmencie Klientów
indywidualnych oraz średnich i małych przedsiębiorstw na terenie północno-zachodniej
Polski.

Jarosław Zieliński

Jarosław Zieliński

Członek Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Zawodów Nieruchomościowych CEPI, Przewodniczący Komitetu CEAB. Właściciel firmy PROMAN S.C.

Paweł Janczak

Paweł Janczak

Prezes Zarządu Polskiej Kancelarii Brokerskiej. Licencjonowany Broker Ubezpieczeniowy, ekspert w obszarze prawidłowego zabezpieczenia ryzyk ubezpieczeniowych oraz skutecznej sprzedaży. Postać dobrze znana w środowisku ubezpieczeniowym, głównie jako inicjator nowatorskich rozwiązań obsługi brokerskiej.

Sebastian Bobkowski

Dyrektor Handlowy w firmie ista Polska Sp. z o.o. .
Handlowiec z wieloletnim doświadczeniem działający w obszarze Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni Mieszkaniowych w woj. pomorskim. Specjalizujący się w sprzedaży urządzeń i usług z portfolio firmy oraz w negocjacjach wieloletnich umów współpracy z klientami. Ciągle szukający innowacyjnych rozwiązań.

Malwina Barańczuk

Malwina Barańczuk

Koordynator projektów unijnych. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy unijnych i krajowych na potrzeby termomodernizacji.

Przemysław Olęderek

Dyrektor Handlowy w firmie ista Polska Sp. z o.o. .
Handlowiec z wieloletnim doświadczeniem działający w obszarze Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni Mieszkaniowych w woj. wielkopolskim. Posiada wieloletnie doświadczenie przy wdrożeniu produktów opomiarowania zasobów mieszkaniowych oraz prowadzi doradztwo dla zarządców nieruchomości, spółdzielni w zastosowaniu urządzeń i usług firmy oraz w negocjacjach wieloletnich umów współpracy z klientami.

Karol Banach

Konsultant ds. Usług Opiekun Kluczowego Klienta
Wieloletni pracownik firmy ista Polska Sp. z o.o., Specjalista w dziedzinie rozliczania indywidualnych kosztów ciepła i wody. Wspiera dział sprzedaży w zakresie usług realizowanych przez ista Polska Sp. z o.o.

program konferencji

08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników
09:00 – 09:30 Otwarcie Konferencji
09:30 – 10:00 Możliwości finansowania działań zwiększających efektywność energetyczną budynków wielolokalowych Tomasz Śliwiński i Malwina Barańczuk – Efektywniej.pl
10:00 – 10:30 Oszczędne i bezpieczne rozwiązania w zakresie kompleksowego zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej Maciej Neumann PGNiG
10:30 – 11:00 Usuwanie barier architektonicznych przy pomocy dźwigów Schindler
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 12:15 Sposoby finansowania inwestycji w zakresie optymalizacji zużycia mediów ista Polska Sp. z o.o.
12:15 – 12:45 Korzyści płynące dla Zarządców Nieruchomości z dedykowanych rozwiązań ubezpieczeniowych dla Wspólnot Mieszkaniowych Paweł Janczak – PKB Polska Kancelaria Brokerska
12:45 – 13:30 Progi i bariery rozliczania zużycia energii cieplnej – panel dyskusyjny Panel dyskusyjny
13:30 – 14:30 Lunch
14:30 – 15:00 Inteligentne rozwiązania wspierające efektywność energetyczną budynków wielolokalowych Jarosław Zieliński – członek Zarządu PFSZN
15:00 – 15:45 Zmiany prawne w perspektywie nowelizacji Ustawy Prawo Energetyczne art. 45a – rozliczanie ciepła i wody Karol Banach – ista Polska Sp. z o.o.
15:45 – 16:00 Podsumowanie Konferencji

lokalizacja i dojazd

Konferencja Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r. hotelu GROMADA pl. Powstańców Warszawy 2 w Warszawie.

Z lotniska do hotelu „GROMADA” najlepiej dojechać taksówką.

Hotel „GROMADA” posiada parking. Opłata za miejsce parkingowe wynosi 5 PLN/h, 25 PLN/8h, 40 PLN/doba, przed hotelem znajdują się również miejsca parkingowe wzdłuż ulicy.

Z dworca Centralnego można dojechać tramwajem numer 7, 25. Na przystanku „Krucza” należy się przesiąść w autobus 107 i wysiąść na przystanku „Pl. Powstańców Warszawy 2”. Przy wejściu głównym dworca znajduje się całodobowy postój taksówek.

III Konferencja PFSZN-CEPI

patronaty i sponsorzy

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

SPONSORZY

KOSZT KONFERENCJI

Koszt udziału w Konferencji PFSZN

250 PLN brutto/os

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych
ul. Nowogrodzka 49 lok. 2, 00-695 Warszawa

45 1750 0012 0000 0000 3838 8789 – Raiffeisen Bank Polska S.A.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

  • na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – zwrot wpłaty w wys. 100 %,
  • a 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %
  • mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – zostanie pobrana opłata w wys. 100%

Brak powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami organizacyjnymi w wysokości 250,00 zł.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Dokonanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

w ramach opłaty gwarantujemy:

Z

Uczestnictwo w konferencji

Z

Materiały szkoleniowe

Z

Zaświadczenie o uzestnictwie w Konferencji

Z

Przerwy kawowe

Z

Lunch

ZAPISZ SIĘ

DANE OSOBOWE; PERSONAL DATA

Imię i Nazwisko (wymagane / required)
Name
E-mail (wymagane / required)
Email
Telefon kontaktowy
Phone
Adres (ulica, nr domu/nr lokalu)
Your address
Miasto
City
Kod pocztowy
Postal Code

DANE O LICENCJACH DATA ON LICENSES
Wpisz jeśli posiadasz licencję zawodową: zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami lub uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.
Enter if you have a professional license: property manager, real estate agent or property valuer rights

Nr licencji Zarządcy
property manager
Nr licencji Pośrednika
real estate agent
Nr licencji Rzeczoznawcy
property valuer rights

DANE DO FAKTURY INVOICE DETAILS

Nazwa firmy
Company Name
Adres do faktury (ulica, nr domu/nr lokalu, kod pocztowy)
Company address
NIP
VAT Registration Number
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (PFSZN), ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa w celach marketingowych, w szczególności poprzez kierowanie pod podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 poz. 243).
Administratorem podanych danych osobowych jest Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (PFSZN), ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji usług szkoleniowych. W razie wyrażenia zgody dane są przetwarzane przez administratora danych także w celu marketingu bezpośredniego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Osobom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Weryfikacja: Zaznacz poniższe pole
Verification: Click the box below